GAZETE GÜRSES
Erzurum`un gür sesi

 Korona Virüs spermde tespit edilmedi

Yeni olan ve Aralık 2019 da Wuhan’da ortaya çıkan SARS-CoV-2 virüsü ile ilgili testis tutulumu hakkında ise yakın zamana kadar bildiri yapılmamıştır’’ dedi.
Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, Covıd-19 hastalığını geçiren erkeklerde semende virüsün varlığını araştıran ve yeni kabul edilmiş bir makale hakkında bilgilendirdi. Bakırcıoğlu makale konusunda şunları söyledi;
”Çin Wuhan’da Tongji Tıp Fakültesi, ABD’de NY Cornell Üniversitesi ve Utah Üniversitesi ile ortak olarak yapılan bu çalışmada 26 Şubat- 2 Mart 2020 tarihlerinde COVID-19 enfeksiyonu geçiren 18-57 yaşlarındaki 34 Çinli erkek incelendi. Hastaların tümünde COVID-19 belirtisi olan ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve nefes alma güçlüğü nedeniyle yapılan testlerinde virüs enfeksiyonu tespit edildi. 6 hastada ise viral tutulum şüphesi olabilecek orta düzeyde testislerde ağrı şikâyeti mevcut olduğu belirtildi. Orta derecede semptomları olan bu erkeklerden hastalığın tespitinden yaklaşık 1 ay sonra alınan semen örneklerinde Covıd-19 varlığı gerçek zamanlı RT-PCR tekniği ile araştırıldı.’’
Ayrıca Utah Üniversitesi’nde Covıd-19 virüsünün testise girmesini sağlayacak reseptörler (ACE2, TMPRSS2) insan testis dokusu üzerinde çalışıldığı belirten Dr. Bakırcıoğlu sonuç olarak araştırmacıların Covıd-19 hastalığı geçiren tüm erkeklerden alınan semen örneklerinde SARS-CoV-2 virüsüne rastlamadıklarını ve testis dokusu üzerinde yapılan çalışmada ise hücre içerisine girişi sağlayan reseptörlerin (ACE2, TMPRSS2) düzeyinin düşük olduğu tespit edildiğini söyledi.
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu son olarak sözlerine şunları ekledi; ”Bu çalışmada, her ne kadar hasta sayısı az ve semen analizi ile sperm parametreleri bakılmamış olması gibi sınırlamalar olmasına rağmen literatürde Covıd-19 geçiren erkeklerde semende virüsün gösterilmediğini bildiren ilk çalışma olarak önemlidir ve tıp literatürüne geçmiştir. Virüsün testis hücrelerine girişini sağlayan reseptörlerin düşük düzeyde olmasının, testis ve germ hücrelerini koruduğu şimdilik düşünülmektedir. Covıd-19 erkek üreme sağlığı, hormon salınımı ve sperm üretimi üzerindeki etkileri için daha geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç vardır.’’

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: