GAZETE GÜRSES
Erzurum`un gür sesi

YEREL BASIN ÜZERİNE…

Yerel Basının sorunları açıl çözüm bekliyor.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 22.Başkanlar konseyi yaklaşık 3 saat süren video konferans toplantısı, yayımlanan kapanış bildirgesiyle sona  erdi.

Türkiye genelindeki 81 ilin Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarıyla bölgelerdeki Gazeteciler Federasyon Başkanlarının katıldığı toplantı gayet verimli geçti ve sorunların büyük kısmı masaya yatırılarak çözüm yolları arandı…

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda pandemi koşullarında yerel basının çalışmalarından tutunuz da basın sektöründeki son gelişmeler ve gazetecilerin yıpranma haklarına kadar birçok sorun tartışıldı…

Koronavirüs salgınının olumsuz etkileri medya sektörüne çok olumsuz olarak yansıdı… Birçok medya kuruluşu kapanma noktasına geldi ve bir kısmı ne yazık ki kapandı. Gazetelerin ilan ve reklam gelirleri düşerken, zaten az olan tirajları iyice bitme noktasına geldi.

Bu süreçte Basın İlan Kurumunca sağlanan bir takım ekonomik destekler de yetersiz kaldı.

Fedakarca çalışan Basın Mensuplarının aşılamada öncelikli gruplara dahil edilmesi istenirken; vergi ve resmi borçların taksitlendirilmesi, yerel basın kuruluşlarının hibe ve faizsiz kredilerden yararlandırılması, uydu bedellerinin Türk lirası olarak tahsil edilmesi; yine yerel basına Zorunlu Yayın ve Kamu Spotu desteği verilmesi istendi.

Basın Kartları Yönetmeliği gözden geçirilmeli;  Gazetecilik Meslek Yasası, Basın Kanunu, ilgili paydaşların da görüşü alınarak yeniden düzenlenmeli ve çıkarılmalıdır. Özellikle Gazetecilik Meslek Yasası, Meslek Örgütleri Yasası ve İnternet Yayıncılığı Yasası vakit geçirilmeden belli esaslara bağlanmalıdır… Bugün her önüne gelen kendini gazeteci yerine koymakta ve bir internet yayınını yönetmektedir. Bu, yasa ile belli şartlara bağlanmalıdır.

Gazetecilerin Yıpranma Hakkındaki çitte standarda son verilmeli Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda düzenleme yapılmalıdır. Terör suçlarına bulaşan varsa anında cezalandırılmalıdır…

Sektörümüzde yaşanan bir diğer sorun da, darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Yasası’nda yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerdir.

İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır Halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve ifade özgürlüğü temel gerekliliktir.

Özellikle son dönemde üzerinde çalışılan Yargı Reformu kapsamında, temel kanunlarda istenen değişiklikler yapılmalıdır. Bu konuda Meslek Kuruluşlarının görüşüne sürekli başvurulmalıdır..

Demokratikleşme ve temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi bakımından bu güne kadar yapılan tüm düzenleme ve iyileştirmelere rağmen ifade ve basın özgürlüğü konusunda hala mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır.

RTÜK Yasası, günümüz  koşullarına göre yeniden düzenlenmeli; bölgesel ve yerel yayın yapan yayın kuruluşlarına Turksat ve RTÜK’e ödenen ücretler konusunda kolaylık sağlanmalıdır.

Gazetelerin bayiye ulaşmasındaki Tekel’e son verilmelidir… Gerekirse Ticaret Bakanlığı Rekabet Kurumu mevzuatı devreye sokulmalıdır.

Basın Kartları Komisyonu’nun üye ve toplanma durumu, Gazetecilerin Bekleme süreleri yeniden düzenlenmeli ve meslek örgütlerinin görüşleri alınarak gözden geçirilmelidir.

Basın İlan Kurumu, gazetelerin denetlenmesini daha erken aralıklarla yapmalıdır…

*

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Yerel Medyanın mücadele ettiği sorunların bir kısmını üç saat süren toplantıda gündeme getirdi ve tartıştı.

Yayımladığı sonuç bildirgesi ile de yetkili muhataplara ve kamuoyuna duyurdu.

Umuyoruz ki toplumun gözü, dili ve kulağı olan gazetecilerin istekleri yetkililere ulaşmıştır…

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: